Jeugdrecht, minderjarigen en ouders kunnen bij ons terecht in zaken rond ondertoezichtstellingen en (gesloten) uithuisplaatsingen.

Wanneer het thuis minder goed gaat, bestaat de kans dat de Veilig Thuis (voormalig AMK), Samen Veilig (SaVe, voormalig Jeugdzorg) of de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen en bemoeienis krijgt binnen uw gezin. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. U kunt te maken krijgen met een onder toezichtstelling of zelfs het verzoek uw kind uit huis te plaatsen. Het is essentieel dat u weet wat dit betekent en dat uw belangen goed worden behartigd. Dat kan al voordat er jeugdhulpverlening in beeld komt. Goede voorlichting vooraf en inzicht in de regelwirwar van de hulpverlening kan latere teleurstellingen en het verlies van de regie voorkomen. Schakel daarom op tijd een advocaat in. Vaak treden wij op voor de minderjarige: het kind, maar ook ouders kunnen bij ons terecht. Mr. Veldman is jeugdrechtspecialist en lid van de VNJA.

VNJA Lid Mr. Veldman

een foto van mireille in de rechtbank