Meditation

Het conflict is zo uit de hand lopen, dat het mijn leven volledig beheerst.

Mediation is een zeer effectief instrument om conflicten waar u zelf niet meer uitkomt, op te lossen. Dit verdient verre de voorkeur boven rechterlijke bemoeienis. U bepaalt in mediation samen wat er gebeurt en houdt de touwtjes zelf in handen. Bij een rechterlijke beslissing is dat anders, dan worden er knopen doorgehakt door een niet betrokken derde. Daardoor is de kans groot dat niemand uiteindelijk tevreden is. Het doel van onze mediation is om op basis van gelijkwaardigheid tot een voor alle betrokkenen constructieve oplossing te komen. Dergelijke oplossingen hebben een veel groter draagvlak en hebben een duurzaam karakter. U kunt voor alle soorten conflicten bij ons terecht: burenruzies, arbeidsconflicten, het beëindigen van maatschappen, conflicten in het onderwijs, tussen medici, scheidingen en omgangskwesties.

 

En zo worden bruggen gebouwd.
© Marina Kemp - Veldman Advocaat 002b

Hoe werkt mediation 

Mediation vindt plaats in vertrouwelijkheid en vrijheid. Nadat de formaliteiten zijn uitgelegd en uw vragen zijn beantwoord, krijgen alle betrokkenen de gelegenheid hun standpunten uiteen te zetten. Zo wordt duidelijk waar de knel- en pijnpunten zitten. Onder de deskundige begeleiding van een mediator is het mogelijk toch tot elkaar te komen en kan er wederzijds begrip ontstaan, waar dat eerder onmogelijk leek. Standpunten kunnen veel minder ver uiteen blijken te liggen, dan aanvankelijk werd gedacht. In gemiddeld drie tot vijf gesprekken is een oplossing bereikt en kunt u afspraken schriftelijk vastleggen. Afspraken in een mediation zijn pas bindend, nadat alle partijen een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend. Overigens geldt te allen tijde dat betrokkenen eigen deskundigen kunnen raadplegen, zodat de belangen optimaal worden behartigd. Ons kantoor heeft daarvoor de benodigde contacten. 

Mr. Veldman is een ervaren MfN geregistreerd mediator met een specialisatie in familie mediation. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen, wacht niet te lang.