Kosten

Uiteraard moet de rechtsbijstand worden betaald. Indien daarvoor de mogelijkheid bestaat, zult u kosteloos, op pro deo basis door ons worden bijgestaan. Als er sprake is van detentie of een minderjarige verdachte, wordt de pro deo rechtsbijstand in strafzaken automatisch geregeld.

Indien daarvan geen sprake is, kan pro deo rechtsbijstand voor u worden aangevraagd. Daarvoor is de hoogte van het inkomen bepalend. Er bestaat een kans dat er een eigen bijdrage wordt opgelegd. De hoogte daarvan hangt af van uw fiscaal jaarinkomen. U kunt een en ander nalezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. NB mr. Veldman treedt in familierecht niet pro deo op.
RVR – Inkomen en vermogen

Mocht blijken dat uw inkomen en/of vermogen te hoog is voor kosteloze rechtsbijstand, dan maken we duidelijke en redelijke afspraken met u over de declaratie. Wij werken op basis van een uurtarief, waarbij maandelijks wordt gedeclareerd. Onze nota’s zijn helder en inzichtelijk.

De praktijk heeft al vaak bewezen: de advocaat verdient zich altijd terug. 

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing