Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg,
Wet zorg en dwang, Wet forensische zorg
(verplichte opname in een psychiatrische ziekenhuis/verpleeghuis)

In het leven is iedereen wel eens uit balans. Soms is de disbalans echter zo groot, dat dit gevaar oplevert voor de persoon zelf en/of de omgeving. Als dit voortkomt uit een psychiatrische ziekte, kunnen op dat moment vrijheidsbenemende maatregelen worden opgelegd zoals verplichte opname in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis. Dat betekent een opname op een gesloten afdeling. Tijdens zo’n opname is de betrokkene en zijn of haar directe omgeving erg kwetsbaar en vaak ontredderd. Juist op het moment van grote geestelijke nood is directe en persoonlijke deskundige rechtsbijstand cruciaal. Advies ter voorkoming of beëindiging van opnames is mogelijk in elk gewenst stadium. Zaken als vrijheidsbeneming, dwangmedicatie en voortzetting van de opname komen aan bod. Mr. Veldman is specialist psychiatrisch patiëntenrecht en staat u bij in het kader van een crisismaatregel en/of zorgmachtiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. Mr. Veldman is lid van de VBAU en VPAN.