© Marina Kemp - Veldman Advocaat 037

Strafrecht

Het strafrecht is een van de meest ingrijpende rechtsgebieden. Het gaat immers om uw vrijheid. Iedereen kan als verdachte worden aangemerkt en u kunt te maken krijgen met ingrijpende middelen ingezet door justitie en politie. Daarbij komen al snel grondrechten in het geding, zoals vrijheid, een eerlijk proces en uw privacy. In een vroeg stadium moeten cruciale beslissingen worden genomen: wel of niet meewerken aan een onderzoek, welke getuigen moeten worden gehoord, hulpverlening, kan een openbare zitting worden voorkomen. Daarom is kennis en ervaring van een advocaat van groot belang.

Ons kantoor gaat voor u de strijd aan tot er een rechtvaardig resultaat is behaald. De rechten van u als verdachte zullen wij te allen tijde bewaken. U kunt bij ons terecht voor alle soorten strafzaken, kleine of grote criminaliteit: vermogensdelicten, gewelds- of levensdelicten, drugsdelicten; in het bijzonder hennepzaken, verkeers- of economische delicten. Op het gebied van de Hennep- en Opiumwet en het jeugdstrafrecht hebben wij veel ervaring en kennis. Mr. Veldman is lid van de Werkgroep Strafrecht Utrecht (SOSAM).